IMG_0785.jpg

Verloskundigen

DSC_3707.jpg

Vivien Jacobson

BIG-geregistreerd

DSC_3723.jpg

Kimm Murk Jansen

BIG - geregistreerd

 
 
Keurmerk KNOV tekst.jpg
 

Kosten

De kosten voor standaard verloskundige zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) vallen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Wij declareren deze kosten rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Voor 2019 hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hanteren elk hun eigen voorwaarden, informeer dus altijd bij je eigen zorgverzekering wat er precies vergoed wordt. 


Zwangerschap

De termijnecho en 20-weken echo worden volledig vergoed, net als andere medisch geïndiceerde echo’s. Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Voor de combinatietest en NIPT geldt een eigen bijdrage van respectievelijk €170,13 en €175,-. 


Kraamtijd

Voor kraamzorg thuis wordt een eigen bijdrage gevraagd van €4,40 per uur. Standaard ontvang je 49 uur kraamzorg. Bij verblijf in een geboortehotel bedraagt de eigen bijdrage gemiddeld €35,- per dag. Vraag het kraamzorgbureau of het geboortehotel naar hun voorwaarden. 

Bevalling

Als je ervoor kiest om te bevallen in het ziekenhuis/geboortecentrum zonder medische indicatie, dan vraagt het ziekenhuis/geboortecentrum om een eigen bijdrage. 

Plaats: Thuis

 • Eigen bijdrage: geen

 • Voorwaarde: Geen medische indicatie

Plaats: Poliklinisch in het ziekenhuis/geboortecentrum

 • Eigen bijdrage: Het ziekenhuis/geboortecentrum vraagt per bevalling een eigen bijdrage. De kosten liggen rond de €600 (het bedrag verschilt per instelling). De vergoeding vanuit het basispakket bedraagt €215,-. Het resterende bedrag is voor eigen rekening. Het is mogelijk om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

 • Voorwaarde: Geen medische indicatie

Plaats: Ziekenhuis

 • Eigen bijdrage: Geen

 • Voorwaarde: Medische indicatie

Pauw2500.jpg
DSC_3700.jpg

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden of heb je een klacht, dan kun je dit ten alle tijden met ons bespreken. Wil je advies of hulp bij het indienen van een klacht? Neem contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg.

www.klachtverloskunde.nl

Voel je je na bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog onvoldoende gehoord? Je kunt je klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is en doet hierover een bindende uitspraak.  

www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Privacy statement

De website, www.vkverloskundigen.nl, wordt onderhouden door V&K Verloskundigen. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. V&K Verloskundigen is gevestigd in Den Haag en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 71830170 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy-statement zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer 06-18922322. Ook kun je contact opnemen per e-mail: info@vkverloskundigen.nl

Verwerking van persoonsgegevens

V&K Verloskundigen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Naam huisarts

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als er geen expliciete bewaartermijn is opgenomen of niet is aangegeven welke criteria V&K Verloskundigen hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart V&K Verloskundigen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het aan jouw gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van V&K Verloskundigen worden verwerkt door zogenaamde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van V&K Verloskundigen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren van de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. De persoonsgegevens worden aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van een rechterlijke uitspraak. 

Privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om V&K Verloskundigen te verzoeken om inzage (art.15 AVG) en rectificatie van (art.16 AVG) of het vernietigen/ wissen van de persoonsgegevens (art.17 AVG). Ook heb je het recht om V&K Verloskundigen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art.18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20 AVG) en het recht van bezwaar (art.21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is een of meer van deze rechten uit te oefenen. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 01 maart 2019. 

Pauw2500.jpg