iStock-825736756.jpg

Bevallen

In de laatste weken van je zwangerschap leef je toe naar de bevalling. Wanneer het moment precies daar is weet je niet van tevoren. De uitgerekende of à terme datum geeft een indicatie wanneer de bevalling zal gaan beginnen. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken (280 dagen), gerekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. 

De à terme periode loopt van 37 – 42 weken, de kans dat je gaat bevallen is dan het grootst. 4-5% van de vrouwen bevalt daadwerkelijk op de uitgerekende datum. 

Baby500.png
 

Informatie over de bevalling

Rond 34 weken zwangerschap nemen wij uitgebreid de tijd om informatie te geven over de bevalling. Hoe herken je het begin van je bevalling? Wanneer ga je ons bellen? 

Wij luisteren graag naar jouw wensen en zullen antwoord geven op alle vragen. Het opstellen van een geboorteplan kan jou helpen bij de voorbereiding op de bevalling. 


De rol van de verloskundige

Wij begeleiden de fysiologische bevalling, dat wil zeggen een bevalling zonder medisch ingrijpen of complicaties. Voortdurend controleren en bewaken wij de conditie van jou en de baby. Het komt voor dat wij bepaalde risico’s signaleren waarbij wij de hulp zullen inschakelen van een arts.

Plaats van de bevalling

De plaats van je bevalling in de à terme periode kies je zelf. Je kunt kiezen voor een thuis- of een (poliklinische) ziekenhuisbevalling. Wij werken samen met het HMC Westeinde of het Haga Ziekenhuis Leyweg (Haga Juliana Geboortecentrum). Beide ziekenhuizen houden maandelijks een voorlichtingsavond, kijk voor de data op de website van het betreffende ziekenhuis. 

HMC Westeinde

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Website

Haga Juliana Geboortecentrum

Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA Den Haag
Website

De bevalling

 
 
iStock-500258791.jpg
 
 

VoorWeeën

In de laatste weken van de zwangerschap kun je voorweeën hebben. Dit zijn onregelmatige contracties wisselend van frequentie en duur. Deze contracties dienen ter voorbereiding en leiden in de meeste gevallen niet tot ontsluiting. 

Kenmerken

 • Onregelmatig

 • Lange pauzes

 • Pijn wordt niet sterker

 • Kort en wisselend van duur

 • Geen of nauwelijks ontsluiting

 • Kunnen vanzelf afzwakken of verdwijnen


Weeën

Wanneer de contracties sterker worden en elkaar steeds sneller opvolgen spreken we van weeën. 

Komen de weeën met regelmaat elke 3-4 minuten en duren ze ± 60 seconden dan leidt dit tot ontsluiting. De bevalling is begonnen.

Kenmerken

 • Regelmatig

 • Frequentie < 5 minuten

 • Pijn neemt toe

 • Duur ± 60 seconden

 • Ontsluiting

Ontsluiting

Door de kracht van de weeën zal de baarmoedermond gaan ontsluiten, oftewel opengaan. De baarmoedermond opent zich tot 10 cm, er is dan sprake van volledige ontsluiting. Hoe lang het lichaam nodig heeft om te ontsluiten verschilt per vrouw. Beval je voor het eerst dan duurt elke cm ontsluiting ongeveer 1 à 2 uur. 


Vruchtwater

Als de vliezen breken verlies je vruchtwater. Je vliezen kunnen spontaan breken op elk moment van de bevalling. Het kan ook zijn dat de vliezen breken voordat de weeën zijn begonnen. Vruchtwater is normaal gesproken helder van kleur. 


Persfase 

Als je volledige ontsluiting hebt en goede persdrang is het tijd om te starten met persen. Ook hier is er een groot verschil in tijdsduur. De persfase bij een eerste kind kan 1-2 uur duren, terwijl er bij een volgend kind soms maar enkele minuten nodig zijn. 


Geboorte

Na de geboorte wordt de baby bij jou op de borst gelegd voor het eerste huid-op-huid contact. De navelstreng kan worden doorgeknipt en als laatste wordt de moederkoek (placenta) geboren.

Pauw2500.jpg
 
iStock-464831422.jpg
 
 

Bellen

Wij nemen uitgebreid met je door wanneer het tijd is om ons te bellen als de bevalling zich aandient.

Neem in de volgende gevallen altijd direct contact met ons op: 

 • Als je ongerust bent

 • Als je veel (helderrood) bloedverlies hebt

 • Als je vruchtwater verliest met een groen/gele kleur 

 • Als de bevalling begonnen is vóór 37 weken zwangerschap

 • Als je de baby minder voelt bewegen dan normaal

Folders

Informatie over de bevalling vind je hier.

Folders